KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Contact

Servicedesk (voor productondersteuning)

e-mailservicedesk@koop.overheid.nl
telefoon+31(0)70 7000 526

Per product

DROPdrop@koop.overheid.nl
GVOPgvop@overheid.nl
Staatscourant invoerapplicatiestcrtin@koop.overheid.nl
Berichten over uw buurtoveruwbuurt@koop.overheid.nl
Lokale Bekendmakingenbekendmakingen@overheid.nl
Lokale Regelgeving (CVDR)regelgeving@koop.overheid.nl
Lokale Vergunningenvergunningen@koop.overheid.nl
Metadatastandaard (OWMS)OWMS@overheid.nl
Officiële publicatiesoep@overheid.nl
Open dataopendata@overheid.nl
Oproepingenoproepingen@koop.overheid.nl
Overheid.nl VVMvvm@overheid.nl
Tuchtrechttuchtrecht@overheid.nl
Verkeersbesluitenverkeersbesluiten@overheid.nl
Wet- en regelgevingwetten@overheid.nl
GR-registratiegr-registratie@koop.overheid.nl

Secretariaat

e-mailsecretariaat@koop.overheid.nl
telefoon+31(0)70 7000 525

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Bezoekt u ons of een andere locatie van de Rijksoverheid?

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag