KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Verkeersbesluiten applicatie

Wetswijziging ingegaan per 1 januari 2013

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is per 1 januari 2013 aangepast. Hierdoor is het mogelijk geworden om verkeersbesluiten enkel digitaal bekend te maken. De verplichting om verkeersbesluiten in een huis-aan-huisblad (en/of andere regionale papieren media) te plaatsen is hiermee komen te vervallen. Zie voor de achtergronden en voordelen van de aanpassing van het BABW de persberichten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van 27 april 2012 en 28 december 2012

Wegbeheerders zijn nu verplicht om de volledige tekst van een verkeersbesluit bekend te maken in de (digitale) Staatscourant. Door gebruikmaking van de Verkeersbesluiten applicatie kunnen wegbeheerders aan deze verplichting voldoen. De Verkeersbesluiten applicatie wordt als webapplicatie beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders.

Aanmelden voor toegang tot de Verkeersbesluiten applicatie

Alle wegbeheerders dienen de juiste informatie aan het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) te verstrekken om toegang tot de Verkeersbesluiten applicatie te krijgen. Indien uw organisatie nog geen toegang tot de applicatie heeft verkregen, kunt u onder aanmelden meer informatie vinden over het aanmeldproces.

Achtergrondinformatie

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft het project Elektronische Uitwisseling Verkeersbesluiten uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties is een bedrijfseenheid van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), een baten-lasten dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit kenniscentrum ontwikkelde eerder ook de functionaliteit waarmee o.a. de Staatscourant sinds september 2009 elektronisch wordt uitgegeven.

De Verkeersbesluiten applicatie wordt nu beheerd door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.

In onderstaande documenten en op de documentatie pagina (handleidingen) vindt u meer informatie over de Verkeersbesluiten applicatie:

Veelgestelde vragen Verkeersbesluiten applicatie (pdf. 202,2 kB)
Presentatie Regiobijeenkomsten Verkeersbesluiten 09/2012 (pdf. 1,1 MB)
Factsheet Verkeersbesluiten applicatie (pdf. 106,3 kB)
Nieuwsbrief I&M Elektronische Uitwisseling Verkeersbesluiten (pdf. 783,9 kB)

 

Contact

Servicedesk KOOP

verkeersbesluiten@koop.overheid.nl
070 7000 526