KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Leveranciers Vergunningen

De laatste versie van de landelijke standaard Vergunningen is het Informatie Publicatie Model 4.0.1 (IPM 4.0.1).

De volgende leveranciers bieden een Vergunningenmodule aan volgens het IPM 4.0.1:

Op termijn zullen nog meer leveranciers een vergunningenmodule volgens het IPM 4.0.1 aanbieden. Zodra hierover meer bekend is, vindt u op deze pagina meer informatie. Onderstaande leveranciers hebben eerder een module vergunningen geïmplementeerd of zijn voornemens - volgens Informatie Publicatie Model 4.0.1 - een vergunningenmodule aan te bieden:

Contact

Servicedesk KOOP

vergunningen@koop.overheid.nl
070 7000 526