KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Aanmelden voor decentrale overheden

Stap 1

Meld uw organisatie (gemeente / waterschap) aan door een mail te sturen naar: oproepingen@koop.overheid.nl.
U ontvangt een informatiemail met de bijbehorende formulieren en een oplegbrief  (deze staan niet op de website).

Stap 2

Stem binnen uw organisatie af wie er bevoegd is van uw organisatie de oplegbrief te ondertekenen en print deze op briefpapier uit. Bepaal wie er als contactpersoon richting KOOP optreedt (1 of 2 personen) en vul de gevraagde gegevens in op het aanmeldingsformulier.

Vul Formulier I volledig in en voeg de oplegbrief daarbij.

Stap 3

Bepaal welke personen in de Oproepingen applicatie moeten kunnen.

Vul Formulier II volledig in.
Let op: indien er naast de op Formulier I vermelde contactperso(o)n(en) geen andere personen de applicatie gaan gebruiken, is het niet nodig Formulier II in te vullen. Graag dit dan wel duidelijk aangeven op Formulier I.

Stap 4

Stuur de oplegbrief, Formulier I en II ondertekend retour aan KOOP. Zie de formulieren voor de retourinformatie.

Stap 5

Degenen die vermeld worden op Formulier I of II ontvangen, na verwerking van de gegevens in de Centrale Autorisatie Module (CAM) van KOOP, een activeringslink voor de aanvraag van een DigiD-OP.
Let op: In verband met de interne verwerkingstijd van de gegevens, kan het enige tijd duren voordat KOOP de activeringslink toezendt.
Doorloop na ontvangst de stappen zoals beschreven in de Gebruikershandleiding Aanvraagprocedure DigiD-OP om toegang tot de Oproepingenapplicatie te krijgen.

Stap 6

Op de documentatie pagina staan handleidingen voor het gebruik van de applicatie.

Contact

Servicedesk KOOP

oproepingen@koop.overheid.nl
070 7000 526