KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Wet Elektronische bekendmaking

Meest gestelde vragen

Inhoudsopgave

1. Wat is de Wet elektronische bekendmaking?

De Wet elektronische bekendmaking (WEB) is per 1 juli 2009 in werking getreden. Deze wet wijzigt de Bekendmakingswet, waardoor de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet mogelijk is. Dit betekent dat het op elektronische wijze bekendmaken van regelgeving in deze officiële publicaties rechtsgeldig is. Voorheen kon regelgeving pas inwerkingtreden na publicatie in gedrukte vorm.

Meer informatie over de inwerkingtreding van de wet:

2. Wat betekent de invoering van de WEB voor een gemeente?

De Wet elektronische bekendmaking (WEB) heeft drie belangrijke gevolgen:

  • Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) van gemeenten worden door middel van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) in geconsolideerde vorm op overheid.nl gepubliceerd.
  • Per 1 januari 2014 moeten gemeenten, waterschappen en provincies hun regelgeving elektronisch bekendmaken in een elektronisch blad.
  • De Staatscourant wordt alleen nog elektronisch uitgegeven, waardoor advertenties van gemeenten nog enkel digitaal in de Staatscourant zal verschijnen.

3.Kan de gemeente de publicatie van lokale bekendmakingen in het huis-aan-huisblad nu achterwege laten in het kader van de WEB?

Ja, vanaf 1 januari 2013 kunnen gemeenten namelijk gebruik maken van de GVOP voor al hun lokale bekendmakingen. Met behulp van de GVOP worden lokale bekendmakingen op zowel Overheid.nl als op officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Wel dienen gemeenten hiertoe een verordening in te stellen.

De GVOP is een voorziening dat voldoet aan de eisen voor bereikbaarheid en veiligheid uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, de Code voor Informatiebeveiliging en het Besluit voorschrift informatiebeveiliging. Het voldoet zowel juridisch als technisch aan alle eisen voor lokale bekendmakingen.

4. Wanneer is het elektronisch publiceren van lokale bekendmakingen verplicht?

Elektronische publicatie van lokale bekendmakingen, bijvoorbeeld vergunningen of openingstijden van het gemeentehuis, is (nog) niet verplicht. Het elektronisch publiceren is een service voor de burger en past vaak goed in de e-dienstverleningsstrategie van een gemeente.

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 maart 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

bekendmakingen@overheid.nl
070 7000 526