KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Aanmelden

Om als GR gebruik te maken van applicaties die door UBR|KOOP worden aangeboden, zoals GVOP, dient een GR zich aan te melden voor de GR-registratie. Bij het aanmelden wordt er onderscheid gemaakt tussen openbaren lichamen en de overige soorten gemeenschappelijke regelingen . Een openbaar lichaam kan ‘zichzelf’ registreren en daarmee bronhouder (de gegevensleverancier van de GR-registratie) worden. Voor de overige soorten gemeenschappelijke regelingen geldt dat één van de deelnemers de registratie moet verrichten en daarmee ‘bronhouder’ wordt.

Bronhouders kunnen gemeenschappelijke regelingen aanmelden in de GR-registratie.De bronhouder is de organisatie, die de gegevensleverancier van de GR-registratie is en verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van de juiste en actuele gegevens in ‘zijn’ deel van de GR-registratie. Wie de bronhouder van een GR is, is afhankelijk van de samenwerkingsvorm van de GR.

Om gebruik te kunnen maken van de GR-registratie en de GVOP en CVDR  doorloopt u zes stappen, zie onderstaand schema. De aanmeldprocedure verloopt op een vergelijkbare manier als de aanmeldprocedure voor toegang tot bijvoorbeeld de Verkeersbesluiten- of de GVOP applicatie.
 

Stappenplan aanmelding GR-registratie

Wilt u meer informatie over de aanmeldprocedure voor de GR-registratie?

Contact

Servicedesk KOOP

gr-registratie@koop.overheid.nl
070 7000 526