KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Consolidatie

Consolideren van teksten via het Basiswettenbestand

In opdracht van de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, is een Redactieraad Basiswettenbestand ingesteld (d.d. 25 augustus 2003).
De redactieraad bestaat uit wetgevingsjuristen van diverse departementen en adviseert bij consolidatievraagstukken en bewaakt de kwaliteit van het wettenbestand.

De redactieraad heeft procedures vastgesteld die bindend zijn bij het consolideren. In het procedurehandboek staat de werkwijze voor:

  1. Het opnemen van een regeling;
  2. Wijzigingen;
  3. Intrekkingen;
  4. Bepalingen rondom de inwerkingtreding;
  5. Tekstplaatsingen.

Zie voor meer informatie over de inhoud van het wettenbestand de helptekst op wetten.overheid.nl. Heeft u na het lezen van deze helptekst nog vragen? Neem dan contact op met de servicedesk via e-mail Wetten@overheid.nl of via telefoonnummer: 070 7000 526.


Downloads

Contact

Servicedesk KOOP

wetten@overheid.nl
070 7000 526

Rijksoverheid Informatie

Voor vragen over de inhoud van de publicaties kunt u contact opnemen met Rijksoverheid Informatie via www.rijksoverheid.nl/contact