KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Toegankelijkheid

Bij de bouw van koop.overheid.nl (voorheen kec.officiele-overheidspublicaties.nl) is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. De Rijksoverheid heeft zich verplicht deze richtlijnen toe te passen en te handhaven. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen biedt diverse voordelen voor bezoekers.

Een bevoegde keuringsinstantie heeft op 11 januari 2013 vastgesteld dat deze website aan de webrichtlijnen voldoet.

Met vragen over het webrichtlijnenbeleid van Rijksoverheid.nl kunt u terecht bij: webmasterro@minaz.nl.

Logo webrichtlijnen

Opmerking bij het certificaat: na de webrichtlijnentest is de url van onze webite veranderd naar koop.overheid.nl. De inhoud van de website is hierbij niet aangepast. Het certificaat vermeld nog de oude naam van de site (kec.officiele-overheidspublicaties.nl), maar heeft nog steeds betrekking op dezelfde website.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 31 maart 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.