KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Vervreemdingen Erfgoedwet per 1 juli in de Staatscourant

23 juni 2016

Op 1 juli 2016 treedt de Erfgoedwet in werking. Voor het eerst komt er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. In het onderstaande overzicht kunt u lezen wat de gevolgen van de Erfgoedwet zijn in relatie tot het publiceren van zaken in de Staatscourant.

Een onderdeel van deze wet is de verplichting om het voornemen tot afstoting van erfgoed aan te kondigen in de Staatscourant (Erfgoedwet, art. 4.17). Deze verplichting geldt voor gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen ministeries ook andersoortige publicaties die verplicht worden in de Erfgoedwet publiceren.

Gemeenten en provincies

De invoer van vervreemdingen is voor gemeenten en provincies geregeld via de GVOP en de Staatscourant Invoerapplicatie. De VNG en IPO hebben een modelvervreemding beschikbaar gesteld die door gemeenten gebruikt kan worden om een voornemen tot vervreemding bekend te maken. Het model is terug te vinden in de applicatie en daarnaast als WORD 2.0 importdocument beschikbaar.

Alle decentrale overheden hebben al toegang tot de GVOP, of de Staatscourant Invoerapplicatie. Heeft u als medewerker nog geen toegang? Dan kunt u deze aanvragen bij uw interne contactpersoon voor deze applicaties. Mocht u niet weten wie dat is, dan kan u contact opnemen met de KOOP servicedesk.

Rijksoverheid

De ministeries kunnen voornemens tot vervreemding en andere Erfgoedwetgerelateerde publicaties bekendmaken via de Staatscourant Invoerapplicatie. Het gebruik van deze applicatie is nieuw voor ministeries, daarom dient u zich eerst aan te melden. Ministeries kunnen voor deze publicaties geen gebruik maken van het Digitaal Loket. Specifiek gaat het om de volgende publicaties;

  • vervreemdingen
  • bedenkingen
  • Voorwaarden lening rijksmonumenten
  • Mededeling van aanwijzing toezichthouders en inspecteurs
  • Mededeling van belasten van toezichthouders met opsporing van strafbare feiten

Voor andersoortige publicaties die niet gerelateerd zijn aan de Erfgoedwet blijven ministeries gebruik maken van de reguliere wijze van aanlevering van kopij via het Digitaal Loket.

Musea

Het voornemen tot vervreemding moet door een museum ingevoerd worden via www.afstotingsdatabase.nl conform de Leidraad Afstoting Museale objecten (LAMO). Als het museum een collectie beheert in eigendom van een Gemeente, Provincie of het Rijk en (delen van) deze collectie  wilt vervreemden dan moet dit voornemen conform de Erfgoedwet ook gepubliceerd worden in de staatscourant. Het museum draagt samen met de desbetreffende overheid zorg voor de publicatie van dit voornemen.

Meer lezen?

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 31 maart 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.